Χρήστης/Συνθηματικό
Αναζήτηση:
Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων

 Το Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων ιδρύθηκε το 1980 ως Πρότυπο Σχολείο και μετασχηματίστηκε σε Πειραματικό το 1985. Το 2011 μετασχηματίστηκε σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Λειτουργεί στο κτηριακό συγκρότημα επί των οδών Αγίων Αναργύρων και Πλαστήρα, όπου συστεγάζεται με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων και το Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων.

Το σχολικό έτος 2013 – 2014 φοιτούν σε αυτό 162 μαθητές.

Ο Σύλλογος καθηγητών συγκροτείται από 19 καθηγητές και καθηγήτριες που υπηρετούν με πενταετή θητεία. 

Περιοχή:
Δήμος Αγίων Αναργύρων
Επικοινωνία:
mail@peir-ag-anarg.att.sch.gr

Το σχολείο δεν περιλαμβάνει ομάδες
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»
© 2013 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών