Χρήστης/Συνθηματικό
Αναζήτηση:
Γυμνάσιο Γαρδικίου

Ένα νικρό περιφερειακό σχολείο του Δήμου Σουλίου,γεμάτο ζωντάνια και ενέργεια.

Περιοχή:
Επικοινωνία:
mail@gym-gardik.thesp.sch.gr

Το σχολείο δεν περιλαμβάνει ομάδες


Το σχολείο δεν περιλαμβάνει επιβλέποντες


Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»
© 2013 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών