Χρήστης/Συνθηματικό
Αναζήτηση:
ΓΕΛ Μελεσών
Περιοχή:
Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων
Επικοινωνία:

Το σχολείο δεν περιλαμβάνει ομάδες

Το σχολείο δεν περιλαμβάνει εργασίεςΤο παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»
© 2013 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών