Χρήστης/Συνθηματικό
Αναζήτηση:
145ο Δημοτικό Αθηνών

   Το Σχολείο μας ανήκει στα ολοήμερα ΕΑΕΠ, με οργανικότητα 12θ+1 και Μαθητικό Δυναμικό που αγγίζει τον αριθμό 240.

Το ποσοστό των αλλαδοπών Μαθητών είναι περίπου 18% και στο Σχολείο λειτουργεί τμήμα Ένταξης.

   Το Σχολείο εκπονεί περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και αγωγής υγείας προγράμματα και για την τρέχουσα σχολική χρονιά έχει υποβάλει αίτηση εκπόνησης προγράμματος eTwinning.

   Ιδιαίτερα δραστήριος, δημιουργικός και παραγωγικός είναι και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου.

 

 

Περιοχή:
Δήμος Αθηναίων
Επικοινωνία:
mail@145dimathin.att.sch.gr

Το σχολείο δεν περιλαμβάνει ομάδες
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»
© 2013 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών