Χρήστης/Συνθηματικό
Αναζήτηση:
Πληροφορίες Έκδοσης Λογισμικού

ΔΙΑΛΟΓΟΙ - Ακαδημία Πλάτωνος: Δρόμοι της Γνώσης

Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε στο πλαίσιο του έργου Ακαδημία Πλάτωνος - Δρόμοι της Γνώσης με συνεργασία των φορέων:

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εφαρμογή φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Λοιπές πληροφορίες

Η εφαρμογή κάνει χρήση των εξής συνιστωσών:

  • Google Maps / Google Maps API: Εμπορική πλατφόρμα προβολής χαρτών η οποία παρέχεται από τη Google δημόσια.
  • CITE Commons / ORM / Web Frameworks: Συνιστώσες επικοινωνίας με ΒΔ κ.α. οι οποίες παρέχονται από τη CITE δωρεάν για τις ανάγκες της υλοποίησης.
  • Tiny MCE : Javascript HTML WYSIWYG editor ο οποίος αποτελεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα που εξελίσσεται υπό την εποπτεία της Moxiecode Systems AB και διανέμεται κάτω από την άδεια LGPL. Δείτε εδώ την άδεια του TinyMCE

Αθήνα Νοέμβριος 2013


Όνομα
Έκδοση
Ημερομηνία
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»
© 2013 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών